STRATEGIE TWORZONE Z PASJĄ

Działamy od ponad czternastu lat. Z roku na rok zwiększamy nasze kompetencje z zakresu marketingu terytorialnego. Zbudowaliśmy ponad trzydziestoosobowy zespół, realizujący z pasją strategie dla partnerów samorządowych nastawionych na poprawę rzeczywistości swoich miejscowości i regionów. Dzieląc się naszym doświadczeniem, wydobywamy i nagłaśniamy najlepsze cechy miejsc. Pracujemy zarówno na rzecz miast i gmin, liderów procesów inwestycyjnych, jak i dla miejscowości rozpoczynających dopiero swoją drogę do sukcesu.

ROZWIJAMY TO, CO DOBRE

Jesteśmy autorami kompleksowych strategii marek miejsc, jak i skutecznych strategii promocji wspierających proces wdrożenia strategii rozwojowych. Nasze doświadczenie w pracy na rzecz wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego owocuje wiedzą i umiejętnością łączenia dotychczasowego dorobku mieszkańców z nowymi, zaskakującymi koncepcjami rozwojowymi miejsc.

ZWIĘKSZAMY KAPITAŁ SPOŁECZNY

Udrożniając procesy komunikacji w obrębie społeczności, pozwalamy na współuczestniczenie wszystkich grup mieszkańców w wykorzystaniu wspólnego potencjału. Dajemy szansę na czerpanie z wzajemnych doświadczeń, na dzielenie się swoją wiedzą i angażowanie we wspólne przedsięwzięcia. Doświadczenie najbardziej rozwiniętych regionów i miejsc wskazuje na zasadniczą rolę kapitału społecznego w procesie osiągania wyznaczonych wspólnych celów.

PAMIĘTAMY O MIESZKAŃCACH

Pracujemy w oparciu o czytelny plan działań i kosztorys zakładający akceptacje kolejnych etapów prac – najważniejszych rozwiązań, a także zaangażowanie zarówno decydentów, jak i reprezentantów mieszkańców w procesie generowania strategii marki. Uwzględniając społeczny wymiar rozwiązań ingerujących w tożsamość miejsca, z należytą ostrożnością poprzedzamy rozpoczęcie współpracy sprawdzonymi działaniami pozyskującymi akceptację naszych prac wśród mieszkańców.