SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Nasze wieloletnie doświadczenie budowania systemów identyfikacji wizualnej, zawierających standaryzację logo oraz skodyfikowane zasady jego wykorzystania, zapewnia spójność komunikacji wizualnej i poprawność techniczną multiplikacji znaku.

STRATEGIA MARKI MIEJSCA

Najnowocześniejsze narzędzie wyznaczające na wiele lat kierunki pozycjonowania miejsca w świadomości mieszkańców, turystów i inwestorów. Podstawowym elementem strategii jest koncepcja wyróżnienia miejsca, która wskazuje źródła pozyskania kapitału wspierającego rozwój.

STRATEGIA PROMOCJI MIEJSCA

Zakres opracowania uwzględnia segmentację interesariuszy, dobór kanałów komunikacji, wybór mediów, projekt budżetu, rozwiązania kreacyjne pozycjonujące miejsce, w tym projekty graficzne
oraz hasła promocyjne.